Namibia Rugby

1982 Klopper Trophy

WHS 22  VS  3 Academia

WHS Coaches Deon Kotze
Tinus Joibert